Konya Valisi Özkan'dan 16 maddelik Kovid-19 genelgesi.

 Konya Valisi Vahdettin Özkan imzasıyla Konya’daki tüm kamu kurum ve kuruluşlara 16 maddeden oluşan koronavirüsle mücadele genelgesi gönderildi.


İŞTE GENELGEDE YER ALAN O MADDELER:

1­. İçinde bulunduğumuz şartlarda en önemli iş Koronavirüs salgını ile mücadeledir. Eldeki bütün imkânlar ve kaynaklar (personel, araç ve diğer) salgının yayılmasını engellemek maksadıyla başta Sağlık Teşkilatı olmak üzere, salgında görev yapan birimlere tahsis edilecek; salgınla mücadelede, bütün kişi ve kuruluşların etkin katkısını sağlamak üzere gereken her türlü tedbir alınacaktır. Koronavirüs salgını nedeniyle İlgili Bakanlıklarımızın genelge ve talimatları doğrultusunda alınması gereken tedbirler, Hıfzısıhha Kurulları vasıtası ile kararlar alınarak yerine getirilmektedir. Alınan kararların etkili bir şekilde uygulanması takip edilmeli; kararlar, kâğıt üzerinde kalmamalıdır.


2­. Salgınla mücadelede yapılacak çalışmalar kapsamında tüm ilçelerimiz durumlarını değerlendirerek güçlü bir denetim ve takip sistemi oluşturmalı, varsa eksiklikler tespit edilmeli, her ilçe kendi durumunu analiz ederek ilçenin özel şartlarına uygun tedbirler almalı ve gerekli görülen durumlarda alınması gereken ilave tedbirler belirlenerek Hıfzısıhha Kurulu kararı haline getirilmelidir. 


3. Korona virüsle mücadele ve alınan önlemlere vatandaşların duyarlılığını arttırmak için tüm iletişim kanalları kullanılacak, rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri artırılacaktır.


4. Yapılan denetimlerde; Kaymakamlarımız, İl/İlçe birim amirlerimiz fiilen sahada olacak, istirahat ve izin zamanlarında yardımcıları/vekilleri veya nöbetçi müdür/amirleri sahada bizzat bulunacak; denetimlerde, ilgili meslek odalarının/kuruluşlarının temsilcilerinin bulunması ve muhtarların mutlaka sürece dahil olması sağlanacaktır.


5. Salgınla mücadele sürecinde sağlık çalışanları başta olmak üzere, görevli tüm personelin fedakârane gayretleri takdir ve teşvik edilecek,  personelin moral ve motivasyonunu artırıcı her türlü tedbir alınacaktır. Salgınla mücadelenin ön safında yer alan sağlık kurumları ve çalışanlarımız hakkında
yapılan her türlü gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından titizlikle takip edilecek ve lüzumu halinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak ve Valiliğimize bilgi verilecektir.


6.  Sağlık birimlerimiz ve çalışanları hakkında, CİMER veya diğer başvuru kanalları vasıtasıyla iletilen şikayet ve başvurular, sorumlu yöneticiler tarafından değerlendirilmek suretiyle cevaplandırılacak, salgınla mücadelede aktif olarak görev yapan personelin idari işlerden dolayı asli görevini aksatmasına meydan verilmeyecektir.


7. Salgınla mücadelede filyasyon çalışmalarına destek olmak için il merkezinde AFAD İl Müdürlüğü görevlendirilerek kamu kurum ve kuruluşlarından araç temin edilmiş ve İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilmiştir. İlçelerimizde de, ihtiyaç olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan hizmet araçları İlçe Sağlık Müdürlükleri emrine görevlendirilecektir. 


8.  Bütün imkânlar ve kaynaklar (personel, araç ve diğer) salgının yayılmasını engellemek maksadıyla harekete geçirilecek, bakanlık genelgeleri ve İl/İlçe Hıfzısıhha Kurulları vasıtası ile alınan kararların sahada harfiyen uygulanması sağlanacak, bu hususta tüm kurumların öncelikli görevinin virüsle mücadele olduğu ve topyekün hareket edilmesi gerektiği bilinciyle, en uçtaki personele/memura kadar virüsle mücadele hassasiyeti oluşturulacaktır. Salgınla ilgili olarak ihtiyaç duyulan alanlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilmesi yapılacak, virüsün yayılım hızını engellemek için her türlü çaba gösterilecektir.

9. Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliği artırılarak, denetimlerin daha görünür hale gelmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 


10.­ Koronavirüs testi pozitif çıkmış kişilerden bir kısmının tedavileri ikametlerinde izole edilmeleri suretiyle yürütülmekte olup, bu kişilerin ikametlerinden ayrılmamaları büyük önem taşımaktadır. Bu kişilerin ikametlerinden ayrılmamaları hususunun kontrol edilebilmesi/takibinin yapılabilmesi amacıyla 05.08.2020 tarihinde Valiliğimizce yayımlanmış olan “Covid­19 Pozitif Tanılı Olup Evde/İkametinde İzole Edilecek Hastaların İzolasyon Sürecini Takip Yönergesi”nde de belirtildiği üzere, öğretmen, polis/ jandarma, imam veya diğer kamu personelinden görevlendirme yapılarak, sıkı bir şekilde kontrol yapılması hususu önemle takip edilecek, ekiplerin çalışmaları kontrol edilecektir.   


11­. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazar yerleri, alışveriş merkezleri vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığı’nın ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimler, 24 saat kesintisiz devam edecek şekilde planlanacak, güçlü bir denetim mekanizması oluşturularak insanların kurallara riayet
ettiği bir iklim ve atmosfer oluşturulması sağlanacaktır. 


12.­ Toplu taşıma araçlarında bulunabilecek yolcu sayısı ile ilgili özellikle 08.09.2020 tarih ve 2020/98 Sayılı İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararına harfiyen uyulması sağlanacaktır.


13.­ Düğün ve nikâhlar ile ilgili 25.08.2020 tarih ve 2020/95 Sayılı İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararı’nın uygulanması için denetimler aralıksız devam ettirilecek; düğün/nikâh merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesi sağlanacaktır.


14.­ Meskenler haricinde vatandaşlarımızın istisnasız her yerde maske takması sağlanacak ve sıkı bir şekilde denetim yapılacaktır.

15.­ Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili için mevzuatta belirlenen işlemler yerine getirilecektir. 


16.­ Yeni eğitim – öğretim yılı başlangıcı öncesi tüm kamu kurum ve kuruluşları da sürece dahil edilerek, Kaymakamlarımızın koordinesinde sıkı bir şekilde sahada denetimlere ağırlık verilecektir.


Yorum Yaz

Yorum Kuralları
1- Nezaket Kuralı
2- Hakaret ve Küfür
3- İlgili Yorum
4- Bağlantılar ve Reklamcılık
5- Türkiye Cumhuriyeti Yasaları Geçerlidir
Detaylı Bilgi İçin Aşağıdaki Bağlantı Metnini Okuyunuz.
Bağlantı Metni Oku

Daha yeni Daha eski